Sveriges piggaste klassrum

Välkommen till oss!

Antagningsbeskeden för läsåret 24/25 är utskickade!

Under vecka 3 har de första antagningsbeskeden skickats ut inför ht -24. Alla antagningsbesked skickas till den mejladress som registrerades vid ansökan till skolan. Vid behov går vi vidare i kön efter sista svarsdatum 30/1 för att fylla upp våra klasser till hösten. Frågor om kön besvaras av skolchef Andreas Levi, andreas@karlslundsskolan.se

Idrott och hälsa

2018 utsågs vår skola till en av Sveriges piggaste skolor! Utmärkelsen utses från flera hundra ansökningar av en jury från organisationen Generation Pep. I deras motivering lyfter de fram skolans engagemang när det gäller att inspirera elever och personal till en hälsosam livsstil.

Vår idrotts- och hälsoinriktning

Daglig fysisk aktivitet

Elever och lärare

Karlslundsskolan är en skola som har en uttalad idrott- och hälsoinriktning. All personal och alla elever på skolan kommer under sin vistelse på skolan vara delaktiga i arbetet mot en livslång hälsa

Profilfördjupningar

Årskurs 4-6

I årskurs 4–6 utövar samtliga elever en av profilfördjupningarna gymnastik- och dans, fotboll och allmän. 

Sveriges piggaste klassrum

Profilfördjupningar

Flexibla
Klassrumslösningar

Utomhuspedagogik

Mental träning

Rörelsepauser

Personalträning

Hitta till oss