Sveriges piggaste klassrum

Välkommen till oss!

Vi är nu en certifierad "generation pep-skola"!

Karlslundsskolans 10-årsfest

Previous slide
Next slide

Idrott och hälsa

2018 utsågs vår skola till en av Sveriges piggaste skolor! Utmärkelsen utses från flera hundra ansökningar av en jury från organisationen Generation Pep. I deras motivering lyfter de fram skolans engagemang när det gäller att inspirera elever och personal till en hälsosam livsstil.

Vår idrotts- och hälsoinriktning

Daglig fysisk aktivitet

Elever och lärare

Karlslundsskolan är en skola som har en uttalad idrott- och hälsoinriktning. All personal och alla elever på skolan kommer under sin vistelse på skolan vara delaktiga i arbetet mot en livslång hälsa

Profilfördjupningar

Årskurs 4-6

I årskurs 4–6 utövar samtliga elever en av profilfördjupningarna gymnastik- och dans, fotboll och allmän. 

Sveriges piggaste klassrum

Profilfördjupningar

Flexibla
Klassrumslösningar

Utomhuspedagogik

Mental träning

Rörelsepauser

Personalträning

Hitta till oss