Sveriges piggaste klassrum

Välkommen till oss!

Vi är nu en certifierad "generation pep-skola"!

Idrott och hälsa

2018 utsågs vår skola till en av Sveriges piggaste skolor! Utmärkelsen utses från flera hundra ansökningar av en jury från organisationen Generation Pep. I deras motivering lyfter de fram skolans engagemang när det gäller att inspirera elever och personal till en hälsosam livsstil.

Vår idrotts- och hälsoinriktning

Daglig fysisk aktivitet

Elever och lärare

Karlslundsskolan är en skola som har en uttalad idrott- och hälsoinriktning. All personal och alla elever på skolan kommer under sin vistelse på skolan vara delaktiga i arbetet mot en livslång hälsa

Profilfördjupningar

Årskurs 4-6

I årskurs 4–6 utövar samtliga elever en av profilfördjupningarna gymnastik- och dans, fotboll och allmän. 

Sveriges piggaste klassrum

Profilfördjupningar

Flexibla
Klassrumslösningar

Utomhuspedagogik

Mental träning

Rörelsepauser

Personalträning

Hitta till oss