Ansökan

Väkommen att ansöka om plats för ditt barn till Karlslundsskolan!

Urvalskriterier

Förskoleklass

  1. Syskonförtur

Om ett syskon går på skolan vid antagningstillfället ges förtur till andra syskon. ”Syskon” är barn som är folkbokförda på samma postadress.

Syskonförtur gäller från och med det datum ni formellt tackar ja till skolan, tills dess eleven avslutat sista terminen i årskurs 6 (gäller tillsvidare fr.o.m. 1 januari 2020).

Syftet med syskonförtur är att underlätta för vårdnadshavare genom att kunna ha sina barn på samma skola.

      2. Anmälningsdatum
Den som anmäler sig först, står först i kön till att bli antagen aktuellt år. Därefter placeras man efter sitt ansökningsdatum i turordning.

Grundskolan

Befintliga elever i förskoleklass har förtur till årskurs 1 (grundskolan). I övriga fall gäller syskonförtur först och därefter ansökningsdatum.

Särskild kvot

Karlslundsskolan tillämpar sedan läsåret 2019/2020 förordningen (2022:222) särskild kvot för fristående skolor. Enligt förordningen får maximalt fem procent av skolans elevantal innehas av den särskilda kvoten.

Till den särskilda kvoten räknas endast nyanlända elever, det vill säga elever som varit bosatta i landet kortare tid än två år före starten av det aktuella läsåret.

Intresseanmälan

Har du frågor

– om kösystemet,
– om ni är anmälda,
– om antal tillgängliga platser inför kommande år,
– eller liknande frågor,

…är du välkommen att kontakta
Skolchef Andreas Levi 070-998 56 56
andreas@karlslundsskolan.se

När ni har fyllt i formuläret får ni direkt en bekräftelse från oss att ansökan är gjord. Detta är ditt kvitto på ansökan.

Ansökan registreras i vårt kösystem. Notera att du i med denna ansökan GODKÄNNER och SAMTYCKER att vi sparar de uppgifter du anger i ansökan, så länge ditt barn har åldern inne att gå i klass 6. Därefter tas dina uppgifter bort ur våra register. Du kan alltid återta din ansökan och utöva dina rättigheter genom att ändra eller radera våra sparade uppgifter. Under ”integritetspolicy” längs ned på hemsidan hittar du våra bestämmelser.

Vi har fler sökande per plats i skolan än vad vi kan ta emot. Vi följer Skolverkets och Skolinspektionens regelverk gällande antagning.

På skolan tar vi in en klass per årskull F-6. I förskoleklassen sker verksamhetsstarten och den primära antagningen. Förskoleklassbarnen ges sedan förtur till klass 1.

Ungefär ett halvår innan ditt val infaller får ni information om ni har fått en plats hos oss på Karlslundsskolan. Denna information går till den mejladress som ni anger vid ansökan till skolan. Därför måste ni meddela oss om ni byter mejladress efter att ni anmält er. <br>

Inför ett nytt läsår (skolstart i augusti) skickas antagningsbesked ut i januari/februari. I vissa fall kan det dröja till april innan du får ett besked. Du som ställer ditt barn flera år i förväg får därför vänta på återkoppling. Du är självklart välkommen att kontakta oss om du har frågor om ansökningsprocessen.