Fritidshem

Ansökan om Fritidshem

Du anmäler ditt barn till Karlslundsskolans fritidshem genom att skicka in blanketterna ”Ansökan fritidshem” och ”Inkomstredovisning fritids” till oss. 

Om vårdnadshavare bor på skilda adresser, har gemensam vårdnad, barnet har växelvis boende hos sina vårdnadshavare och båda har behov av förskola/fritidshem kan man även ansöka om delad faktura.

Vi följer Örebro kommuns skolbarnomsorgstaxa.

Blanketterna skickas till:
Karlslundsskolan
Hagagatan 57
703 46 Örebro

Glöm inte att säga upp ditt barns fritidshemsplats i kommunen senast den 30 maj annars får du betala dubbla avgifter.

Uppsägningstiden när ni börjat på vårt fritids är 60 dagar.

Fritidshemsverksamheten hos oss

Fritidshemsverksamheten hos oss vänder sig till alla barn med behov av omsorg och som går på vår skola.

Verksamheten följer de riktlinjer som gäller för skolbarnomsorgen.

Vi kommer att erbjuda ett fritidshem där det finns möjlighet att utöva olika aktiviteter i en inbjudande miljö, både utomhus och inomhus. All personal på skolan arbetar också på fritidshemmet för att skapa trygghet och en ”vi-känsla” för både barn och personal.

Vi arbetar precis som skolan efter värdegrundsorden respekt, glädje, motivation och laganda.

I början av terminen arbetar vi främst för att skapa trygghet sedan kommer vi att erbjuda aktiviteter enligt det schema som kommer att finnas uppsatt. Det kan t.ex. vara aktiviteter som fotboll, dans, bakning, musik och friluftsliv.

Öppettiderna på vårt fritidshem är kl. 06.30–17.30. Vi serverar frukost till elever som behöver barnomsorg före kl. 07.00. Elever som börjar efter kl. 07.00 har möjlighet att ta med sig egen frukost och äta innan fritids går ut på skolgården varje morgon ca 07.30.

Fritidshemmet kommer att vara öppen under alla skollov, men kommer att ha semesterstängt vecka 27-30 varje sommar. Några gånger varje termin kommer fritidshemsverksamheten att vara stängd för gemensam utveckling och planering på skolan.

Kontakt

Telefonnumret till seniorfritids är 0735-00 02 91 juniorfritids 0720-65 99 08
Om du har några frågor om vårt fritidshem eller vår skola är du välkommen att höra av dig till oss.

Du når oss via e-post på: 
”fornamn pa pedagogen du söker”@karlslundsskolan.se