personal

Vad roligt att du är intresserad och nyfiken på oss genom att vara inne och läsa om oss på vår hemsida!

Här hittar du information om oss som arbetar på skolan och våra olika roller.

Om Du är ytterligare nyfiken, så hör gärna av Dig till oss!

Välkommen till oss på Karlslundsskolan!

073-500 02 92 Skoladministration
(frågor om kö och ansökan till skolan hänvisas till skolchef Andreas Levi)

073-687 89 25 Rektor Elenor Nordén Karlsson
073-500 02 93 Specialpedagog Anna-Lena Perpåls Flyning
072-065 99 06 Skolsköterska Marie Eriksson Fürsth
073-500 02 93 Kurator Kicki Rundqvist
072-065 99 07 Arbetslag äldre 4-6
073-524 86 03 Arbetslag yngre F-3
073-500 02 91 Seniorfritids
072-065 99 08 Juniorfritids
070-998 56 56 Skolchef Andreas Levi (frågor om kö och ansökan till skolan)

Skolledning

Styrgrupp Karlslundsskolan
Leif Wahman styrelseordförande
Andreas Levi skolchef, 070-998 56 56
Elenor Nordén Karlsson rektor, 073-687 89 25

Ledningsgrupp
Elenor Nordén Karlsson, rektor
Malin Liljesvan, lärlagsledare äldre
Cecilia Ohlsson, lärlagsledare yngre
Ida Carlsson, fritidsansvarig -föräldraledig ht 23
Robert Fahlström, biträdande rektor
Julia Skugge, skoladministratör

Rektor

Elenor Nordén Karlsson

Rektor

Lärarlag yngre F-3

Catharina Leicht Ericsson

Mentor i förskoleklassen

Cecilia Ohlsson

Mentor i förskoleklassen
Lärarlagsledare i åk f-3
Svenska, matematik, NO, SO

Maja Frödén

Mentor i åk 1
Svenska, Matematik, NO, SO

Veronica Flodberg

Mentor i åk 2
Svenska, matematik, NO, SO

Belinda Strömberg

Mentor i åk 3
Svenska, matematik, NO, SO

Lovisa Ahl

Speciallärare
Bild

Lärarlag äldre 4-6

Robert Fahlström

Mentor i åk 4
Svenska, SO, träslöjd (åk 4-5)

Maria Johansson Sundman

Mentor i åk 4
Matematik, SO, engelska, hem- och konsumentkunskap åk 6

Anna Hildingsson

Mentor åk 4
NO (åk 4-6), teknik (åk 5-6)

Sara Grundel

Mentor i åk 5
Lärlagsledare i åk 4-6
So, idrott (åk 1, 2 & 5), gymnastik- och dansfördjupning

Maria Gert

Mentor i åk 5
Svenska, idrott (åk 3, 4 & 5), allmän fördjupning

Zandra Svensson

Mentor i åk 6
Svenska, engelska (åk 3,5-6), idrott (åk 6), gymnastik- och dansfördjupning

Isabelle Lundh

Föräldraledig vt -24

Malin Liljesvan

Mentor i åk 6
Svenska, matematik, träslöjd (åk 3 & 6)

Anna-Lena Perpåls Flyning

Specialpedagog

Jesper Lindberg

Syslöjd åk 3-6
Musik åk 1-6

Fritidshemmet

Christer Lipovac

Resurspedagog åk 1

Wilhelmina Wolff

Resurspedagog åk 1

Cecilia Andersson

Resurspedagog åk 2

Fideli Pantzar

Resurspedagog förskoleklass

Tidjani Diawara

Resurspedagog åk 4-6
Fotbollsfördjupning

Kevin Danielsson

Fritidshemmet

Ida Carlsson

Resurspedagog åk 3
Fritidshemsansvarig

Michaela Fürsth

Föräldraledig vt 24

Elevhälsa

Trygghetsgruppen

Lovisa Ahl, Marie Eriksson Fürsth, Catharina Leicht Eriksson Anna-Lena Perpåls Flyning, Elenor Nordén Karlsson,

Elevhälsoteamet

Lovisa Ahl, Marie Eriksson Fürsth, Anna-Lena Perpåls Flyning, Elenor Nordén Karlsson. Frånvarande: Kicki Rundqvist.

Kicki Rundqvist

Kurator
Kicki finns på skolan på onsdagar

Marie Eriksson Fürsth

Skolsköterska
Marie finns på skolan tisdagar och onsdagar samt varannan fredag (udda veckor) och ingår i skolans trygghets- och elevhälsoarbete

Lars Hagnestad

Skolläkare
Tider till skolläkaren reserveras via skolsköterska eller kurator. Skolläkaren finns på plats vid läkarundersökningar som följer ÖLLs plan för skolhälsovård.

Anna-Lena Perpåls Flyning

Specialpedagog

Lovisa Ahl

Speciallärare

Minnia Trudesson

Skolpsykolog
Tider med skolpsykologen bokas via rektor.

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare. De arbetar främst förebyggande/hälsofrämjande och följer elevernas utveckling för  en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor.

Skolhälsovåden erbjuder hälsobesök som är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Hälsobesöket görs i förskoleklass, skolår 2 och 4. De innehåller bland annat vägning, mätning, syn, hörsel och ryggkontroller men ser lite olika ut beroende på elevens ålder. Gemensamt för alla hälsobesök är att genom samtalet, stimulera eleven till att göra medvetna hälsosamma val och stärka elevens självkänsla.

Vaccination mot mässling påssjuka och rödahund erbjuds alla elever i skolår 2 och alla elever i årskurs 5 erbjuds HPV vaccination.

Förutom att arbeta förebyggande erbjuds rådgivning/hänvisning vidare och enklare sjukvård.  Kontakt med skolläkaren sker via skolsköterskan.

Övrig personal

Aster Hagdu

Lokalvård/mellanmål

Julia Skugge

Skoladministration