Karlslunds-
skolan

Vad kul att du vill veta mer om Karlslundsskolan!

I filmen nedan kan både du som ska börja skolan eller du som bara är intresserad av oss, få en inblick i hur det är att gå på vår skola!

Har ni specifika frågor om skolan eller antagningen så är ni välkomna att kontakta oss.

Certifierad Generation pep-skola 2024

Vi är pepp på våra elevers hälsa! Vi är otroligt stolta och glada över att blivit en Certifierad Generation Pep Skola även år 2024. Vi arbetar systematiskt med vårt hälsoarbete och i det arbetet har vi haft stort stöd av det digitala och kostnadsfria verktyget Generation Pep Skola. Detta arbete har nu lett till att vi även detta år är en av de skolor kan certifiera sig som en Generation Pep Skola. Du kan läsa mer om Generation Pep här!

Karlslundsskolan firade 10 år vid terminsstarten 2022!

 

Nya Karlslundsskolan startade upp verksamheten bokstavligen från noll. Det började med ett par föreningsmänniskor med stora idéer, som sedan blev till några stycken engagerade pedagoger och lagom till första skolstarten tillkom även ett 70-tal elever. Elever vars föräldrar var modiga nog att sätta sina barn i en helt ny skola. ”- Vi blir ju lite som försökskaniner”, resonerade en förälder som sedermera lät sitt barn börja under skolans första läsår.

Allt var nytt. Skolbyggnaden och skolbänkarna var lika oanvända som de nyinköpta läromedlen. Pedagogerna kom till en skola där rutiner och arbetssätt skulle formas från scratch. Uttrycket ”inget sitter i väggarna” har sällan varit mer träffande.

Men vilken resa vi gjort tillsammans.

Elever, vårdnadshavare, personal tillsammans med ledning och föreningen har från nollpunkten skapat något fantastiskt, nämligen en välfungerande skola i framkant kring det mesta och ett föredöme för andra inom rörelse, hälsa och idrott.

10 år senare är vi inte ”Nya” längre. Från och med skolstarten i augusti 2022 är vi Karlslundsskolan!

OM skolan

Karlslundsskolan är en skola där eleverna lär genom lek och rörelse och där vi vuxna finns tillhands och vägleder eleverna till kunskap. En skola med engagerade och motiverande pedagoger som hjälper ditt barn till goda kunskaper.

Idag går det ca 190 elever på skolan i klasserna F (förskoleklass) t.o.m. årskurs 6 tillsammans med ca 30 pedagoger, administration, vaktmästeri och lokalvård.

Delar av undervisningen sker i det fantastiska området kring Svartån, Hästhagen och friluftsområdet kring Karlslunds Herrgård. Våra elever ska få viss del av undervisningen utomhus, allt med tanke på vår profil – idrott och hälsa.

Flera gånger varje vecka så har vi schemalagda rörelsepass utöver ordinarie idrott och profilämnen. I de yngsta årskurserna så handlar mest det om lek och rörelse för att senare övergå till valbara aktiviteter från årskurs 4. Vi erbjuder tre profilval: dans/gymnastik, allmän eller fotboll. Genom att få röra sig mer under skoldagen så ökar även prestationsförmågan vid skolbänken.

Sommaren 2010 föddes idén att starta en fristående grundskola i fotbollsklubben, och den ideella föreningen, Karlslunds IF FK. Grundtanken med skolan var att kombinera traditionellt lärande med det svenska föreningslivets idrottsliga värden och tillsammans skapa ett större utbud och större möjlighet till fysisk aktivitet än i den traditionella grundskolan. Tanken om ökad fysisk aktivitet vilar sig mot de forskningsresultat som bland annat visades i svenska studien ”Bunkefloprojektet”, där rörelse och motion under skoldagen visade sig inte bara vara till fördel för elevernas fysiska och mentala hälsa, utan också visade resultat på ökad koncentrationsförmåga vilket gav bättre skolresultat för eleverna. Här kan du klicka dig vidare om du vill läsa mer om Bunkefloprojektet och den fakta som forskningen inneburit.

Pedagogisk forskning kan vara svår att tolka eftersom människan är komplex. Här finns lite mer att läsa i samma ämne från Lärarnas tidning.

Året efter att idén föddes (2011) fick föreningen tillstånd av Skolinspektionen att som huvudman för Nya Karlslundsskolan starta sin verksamhet från höstterminen 2012. Detta blev till verklighet den 20 augusti 2012 när 72 elever (i klasserna F/1 och 4) satte sig i skolbänkarna för första gången i skolans historia.

Skolmaten på Karlslundsskolan serveras på Karlslund Arena för alla klasser förutom förskoleklassen som äter på skolan.

Maten tillagas på restaurang Kraka (Örebro Universitet) av företaget Sodexo, som även ansvarar för servering på plats. Sodexo gör måltidsberäkningar för varje servering så våra elever få i sig tillräckligt av alla näringsämnen för att klara en aktiv dag. Våra pedagoger äter tillsammans med eleverna för att få en behaglig matupplevelse och för att hjälpa dem förstå att äta från hela kostcirkeln i största möjligaste mån.

I samarbetet med Jordbruksverket så får vi Skolmjölkstöd för att alla som vill ska kunna dricka mjölk till måltiden för extra energi och näring.

 

Skolan med elevens lärande och hälsa i fokus

Respekt, Glädje, Motivation, Laganda