Risbergska skolans elever i kursen ”Idrott och ledarskap” fick anorda en friluftsdag för våra fyror i början av november. En riktig vinn-vinn situation där Risbergskas elever fick träna på att anorda och leda arrangemanget och Nya Karlslundsskolans elever fick en mycket trevligt dag med rörelse och frisk luft. Nya Karlslundsskolan vill också tacka Jonas Viotti (idrottslärare på Risbergska skolan) som varit initiativtagare till projektet.

Här ser du några bilder från friluftsdagen med fyrorna: