Gå och cykla till skolan 2012 är en nationell utmaning som vänder sig till Sveriges alla elever och skolpersonal i årskurs F-6. Utmaningen pågår under september och oktober månad. Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt. Bakom initiativet står Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) som arrangerar utmaningen tillsammans med Svensk Cykling.

Gå och cykla till skolan blir i åren del av ”Ett friskare Sverige” som äger rum vecka 42, 15–21 oktober 2012. Statens folkhälsoinstitut samordnar, på uppdrag av regeringen, en uppmärksamhetsvecka kring vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet över hela landet.

På Nya Karlslundsskolan är vi med veckorna 42-43 och då hoppas vi på stort engagemang hos både elever, personal och föräldrar då tillsammans vi samlar poäng för vår hälsa!

Föräldrar är blivande Superhjältars Superhjältar

För att skolorna ska lyckas med sitt hälsofrämjande arbete och att skapa en sund trafikmiljö kring skolorna, är du som förälder också en viktig Superhjälte. Genom att välja gå, cykla, resa kollektivt till skolan eller välja avlämningsplatser, bidrar du till alla de fördelar som gynnar ditt barns hälsa, vår miljö och trafiksäkerheten.

Priser att vinna
Den skola som lyckas samla in flest respoäng genom att gå, cykla eller resa kollektivt, i förhållande till totalt antal deltagare på skolan, vinner 15 000 kronor. Alla som deltar har chans att vinna utlottningspriser. Totalt tävlas det om mer än 40 000 kronor!

Hur kan jag påverka?
Att skjutsa barnen till skolan kan verka som en bra, trygg och säker lösning. Men har du tänkt på att ju fler vi är som skjutsar våra barn desto farligare blir trafikmiljön runt skolorna? Det finns många praktiska och konkreta tips på alternativ till bilskjuts att inspireras av. Tips och idéer som på sikt gynnar både trafiksäkerheten, miljön och våra barns hälsa.

Vandrande skolbuss – ett bra alternativ för dig som vill slippa stressa på morgonen
En Vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer från samma närområde turas om att följa sina egna och andras barn till och/eller från skolan en särskild dag i veckan. De dagar man inte går med barnen får man tid över. Är ni fem familjer får ni 4 dagar i veckan som andra tar hand om skoltransporten åt era barn – och ni kan åka tidigt till jobbet eller ligga kvar i sängen!

Så här kommer du igång:

Skaffa klasslistor från skolan och ta kontakt med familjer som bor i ditt närområde. Undersök om det finns ett intresse för att starta/prova på en Vandrande skolbuss.

Passa på och ta upp frågan på ett föräldramöte och be skolan hjälpa till att sprida information om vad en Vandrande skolbuss är.

Bestäm vilka dagar och tider som ska gälla. Om ni till exempel är fem familjer som samarbetar innebär det att varje familj har ansvar för en dag i veckan.

Ha god framförhållning! Gör ett schema för hela terminen där varje familjs ansvarsdagar är tydligt inskrivna.

Hitta en gemensam tid och mötesplats eller gå från hus till hus.

Bestäm vilka rutiner som gäller då ett barn eller en förälder blir sjuk eller får annat förhinder.

Gör en vikarielista.

Avlämningsplatser – ett alternativ för er som måste skjutsa ert barn till skolan

För er som är i behov av att skjutsa era barn till skolan skulle så kallade avlämningsplatser kunna förbättra trafiksituationen runt skolan avsevärt! Barn som går sista biten till skolan kan på så vis också delta i ut-maningen och går heller inte miste om hälsovinsterna. Förslag på bra avlämningsplatser tas med fördel fram innan utmaningen i samverkan med elever, föräldrar, lärare och en trafikansvarig från kommunen.

Samåkning
Ta med fler barn i bilen! Samåkning är ett bra sätt att minska trafiken kring skolorna.

Mer information om elevutmaningen hittar du på hemsidan www.ncff.nu

Vi väljer

superkraft

före hästkraft!”