Nya Karlslundsskolan är bäst i Örebro på att gå och cykla. Skolan var bäst lokalt i den nationella tävlingen som engagerade 34 000 elever landet över!

Här kan du läsa om det på Örebro kommuns hemsida

Här kan du lyssna på inslag från Sveriges Radio Örebro.

Sex skolor från Örebro medverkade i utmaningen under hösten 2012: Brunnsskolan, Fyren Ekalmen, Karl Johans skola, Lundbyskolan, Norrbyskolan och Nya Karlslundsskolan. Skolorna har samlat poäng genom att under två valfria veckor gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

Nya Karlslundsskolan blev bästa skola i Örebro med 17,76 poäng av 20 möjliga. Vi belönas nu med 5 000 kronor i pris från Örebro kommun. Prissumman ska användas till något som främjar elevernas hälsa, miljö eller trafiksäkerhet. Eleverna kommer demokratiskt få besluta vad pengarna ska användas till.

– Vi vill verkligen tacka alla som varit engagerade i ”Gå och cykla till skolan”, säger Anna Åhlgren, planerare i Örebro kommun. Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan i bil. Om vi kan få fler att upptäcka fördelarna med mer fysiskt aktiva färdsätt, så ger det vinster både för miljön och för människors hälsa.

Stor nationell kampanj
”Gå och cykla till skolan” har engagerat tusentals elever, från förskoleklass till årskurs sex, liksom föräldrar och pedagoger. Hösten 2012 var det totalt 34 000 elever och lärare i hela Sverige som deltog i utmaningen. Tillsammans har de gått och cyklat motsvarande sex varv runt jorden och bidragit till att minska koldioxidutsläppet med 52 988 kilo!

I Örebro deltog 1 136 lärare och elever på sex olika skolor. Näst bäst bland Örebroskolorna blev Norrbyskolan och därefter kom Karl Johans skola på tredje plats.

Mer information
Utmaningen genomfördes första gången 2005. Initiativet kommer från Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) vid Örebro universitet, som samarbetat med branschorganisationen Svensk Cykling.

Du kan läsa mer om ”Gå och cykla till skolan” på NCFF:s webbplats.